Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

  • kontrolna geodetska mjerenja
  • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

Parcelacija zemljišta

Parcelacija

Parcelacija zemljišta je dioba ili spajanje katastarskih čestica, a može se raditi u građevinskom i poljoprivrednom području.
Parcelacija građevinskog zemljišta:

Parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi samo u skladu s pravomoćnim dokumentima ili aktima prostornog uređenja, urbanističkim planom uređenja i detaljnim planom uređenja, kojim je definiran oblik i položaj katastarske čestice čije se formiranje predlaže tim aktima.

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebno je Uvjerenje nadležnog ureda za graditeljstvo da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja.

Koja je namjena parcelacije zemljišta?

Namjena parcelacije zemljišta može biti:

  • formiranje građevinske čestice u skladu sa urbanističkim uvjetima,
  • formiranje katastarskih čestica u postupku povrata imovine i u druge svrhe,

Koji su dokumenti potrebni za parcelaciju zemljišta?

Za parcelaciju su potrebni slijedeći dokumenti:

  • pravomoćni dokumenti ili akti prostornog uređenja, urbanističkim planom uređenja ili detaljnim planom uređenja, kojim je definiran oblik i položaj katastarske čestice čije se formiranje predlaže tim aktima.
  • zemljišnoknjižni izvadak ili drugi dokument koim se dokazuje pravni interes naručitelka,

Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat može biti:

  • za diobu ili spajanje katastarskih čestica,
  • za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja.

Izrada parcelacijskog elaborata sadrži:

Geodetska izmjera predmetnog zemljišta, označavanje novih međnih linija na terenu, izrada parcelacijskog elaborata u analagnom i digitalnom obliku, ishođenje potvrde parcelacijskog elaborata od nadležnog ureda za prostorno uređenje i gradnju i nadležnog katastarskog ureda.