Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Geodetska mjerenja

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Kontakt

Kontakt

Geo-informatički studio d.o.o.

za geodetske usluge

Ured:
Bani 110
10 010 Zagreb
Hrvatska

Tel: +3851 3822545

Fax: +3851 3680565

e-mail: geois@geois.hr
 

KONTAKT FORMA