Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

  • kontrolna geodetska mjerenja
  • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

Geodetska mjerenja

Geodetska mjerenjaUz geodetska mjerenja, izrađujemo elaborate za katastar nekretnina i katastar vodova.

Usluge geodeta, osim za katastar nekretnina i katastar vodova, potrebne su Vam za izradu projektne dokumentacije, izvođenje i praćenje građevinskih radova te za izradu izvedenog stanja građevine.

Katastar nekretnina i katastar vodova: