Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

  • kontrolna geodetska mjerenja
  • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

Upis vlasništva u katastar i zemljišnu knjigu

Geodetska mjerenjaUpis vlasništva u katastar i u zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika.
Vlasništvo se upisuje na temelju pravnih akata propisanih Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Pri kupnji nekretnine vrlo je važno provjeriti imovinskopravnu dokumentaciju dotadašnjeg vlasnika nekretnine ("čisti papiri", "vlasništvo 1/1"), te da stanje u naravi (na terenu) odgovara stanju evidentiranom u katastru i zemljišnoj knjizi.
Bilo da je zemljište ograđeno vidljivim ogradama ili nekim drugim trajnim međnim oznakama, te ako nije označeno vidljivim trajnim međnim oznakama, neophodno je u svrhu utvrđivanja predmeta kupoprodaje pozvati ovlaštenog geodetskog stručnjaka da provjeri položaj površinu i oblik nekretnine koja je predmet kupoprodaje.