Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Geodetska podloga

Geodetska podloga

za građevine i zahvate u prostoru

Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje (ni)je izdana lokacijska dozvola

Građenje


Geodetske usluge kod izvođenja građevinskih radova.

Više...

Nadzor

Radimo nadzor građevinskih radova.

 

 • kontrolna geodetska mjerenja
 • praćenje pomaka.

Više...

Kontakt

Etažiranje nekretnina

Što je etažiranje i etažno vlasništvo?

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom uporabnom cjelinom i njoj pripadajućim sporednim dijelovima nekretnine.

Što se sve može etažirati?

Etažirati se mogu jedna ili više zgrada sa najmanje dvije samostalne uporabne cjeline, a koje se nalaze na jednoj ili više katastarskih čestica koje su upisane u istom zemljišnoknjižnom ulošku.

Koji su preduvjeti za etažiranje?

Za postupak izrade plana posebnih dijelova nekretnine (Etažiranja) zgrade koje su predmet etažiranja moraju imati pravomoćne akte građenja i uporabne dozvole, moraju biti upisane u katastar i zemljišnu knjigu, te čestice na kojim se iste nalaze moraju biti identične evidenciji u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi.

Postupak izrade plana posebnih dijelova nekretnine?

Postupak uspostavljanja etažnog vlasništva sastoji se od slijedećih radnji:

 • prikupljanje dokumentacije,
 • izmjera i izrada plana posebnih dijelova nekretnine,
 • ovjera plana posebnih dijelova nekretnine od strane nadležnog ureda za graditeljstvo kojim se potvrđuje da je svaka samostalna uporabna cjelina izgrađena u skladu sa aktima prostornog uređenja i gradnje (građevinska i uporabna dozvola i sl.), te da svaka samostalna uporabna cjelina predstavlja samostalnu funkcionalnu cjelinu u skladu s postojećim propisima
 • izada očitovanja volje i ugovora o međusobnim odnosima na temelju plana posebnih dijelova nekretnine.

Što je rezultat etažiranja?

Izradom plana posebnih dijelova nekretnine i provođenjem istog u zemljišnoj knjizi upisuje se vlasništvo nad samostalnom uporabnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.), a suvlasništvo nad idealnim dijelom predmetne nekretnine (zemljišta sa zgradom, zajedničkih/nedjeljivih dijelova zgrade).

Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišnoknjižno stanje Vašeg stana, poslovnog prostora, garaže itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta sa zgradom). Etažiranjem se utvrđuje stvarni omjeri svakog suvlasnika u suvlasništvu nekretnine, čime se uspostavlja i pravedan pravni odnos vlasnika nekretnina koje su predmet etažiranja.

Koji su dokumenti potrebni za izradu elaborata o etažiranju?

Za izradu elaborata o etažiranju potrebno je pribaviti sljedeće dokumente:

 • nacrti objekta iz ovjerenog projekta ili gradskog arhiva
 • Građevinska dozvola ili neki drugi akt na temelju kojeg su zgrade građene
 • Uporabna dozvola
 • kopija katastarskog plana
 • prijepis posjedovnog lista (katastar)
 • zemljišnoknjižni izvadak (gruntovnica).