Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKATA 

 

 

 

Više...

Kontakt

Cijena usluga

Cijena geodetskih uslugaIzrada ponude sa cijenom usluge/a

Kako bi Vam mogli odgovoriti na Vaša pitanja, naročito ona vezana uz cijene geodetskih usluga, rok obavljanja posla, i sl., potrebne su nam sljedeće informacije od Vas:

  • broj katastarske čestice,
  • naziv katastarske općine,
  • namjeravan zahvat u prostoru (gradnja, adaptacija, sređivanje papira),
  • napomenite nam ako postoje objekti na Vašoj čestici, a nisu evidentirani u katastru i zemljišnoj knjizi
  • posjedujete li potrebnu dokumentaciju za traženu uslugu (npr. želite evidentirati kuću u katastru i zemljišnoj knjizi, koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu iz 2006. godine - provjerite da li ste podnijeli zahtjev za Uvjerenje za uporabu, jer bez toga mi ne možemo odraditi posao do kraja)
  • je li Vaša parcela omeđena (trajnim međnim oznakama, npr. međni kamen, ograda)?

Za većinu poslova koje obavljamo potrebno je geodetsko mjerenje terena na kojem se nalazi Vaša čestica

Zbog toga je važno napomenuti je li teren ravan, ili izrazito strm, je li obrastao grmljem, ili je uređen.
Ukoliko je Vaša čestica izrazito neuređena, bilo bi je dobro donekle urediti, kako bi uopće mogli obaviti izmjeru.

Nakon prikupljenih informacija koje ste nam dali i nakon uvida u stanje na terenu (ukoliko je potrebno) izradit ćemo Vam ponudu sa opisom svih potrebnih usluga.